Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Βιβλιογραφία για την Συστημική προσέγγιση και την Ψυχοθεραπεία • GENERAL SYSTEMS THEORY,
   Bertanlanffy,                                                                                                   

   l. Von., New York, Brazillev, 1967.

  Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται τα σημαντικότερα κείμενα του Ludwig von Bertalanffy's σχετικά με την συστημική θεωρία, επιλεγμένα και επεξεργασμένα έτσι ώστε να αναδείξουν την εξέλιξη της συστημικής θεωρίας αλλά και τη δυνατότητά της στην επίλυση προβλημάτων από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η βιολογία, τα οικονομικά, η ψυχολογία κ.α.

 • ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ,
  Prigogine Ilia - Stengers Isabelle,
  Εκδόσεις Κέδρος, 1992

  Βιβλίο -ορόσημο στο χώρο της επιστημονικής σκέψης, η "Τάξη μέσα από το χάος" αποτέλεσε το έναυσμα για την επανεξέταση της ίδιας της επιστήμης, των στόχων, των μεθόδων, της φιλοσοφίας και κοσμοθεωρίας της. Ο βραβευμένος με το Νόμπελ Χημείας 1977 Ίλυα Πριγκοζίν, σε συνεργασία με την Ιζαμπέλ Στέντζερς, αμφισβητώντας με πρωτότυπα επιχειρήματα το νευτονικό πρότυπο, καταδεικνύει ότι στο μεγαλύτερο μέρος της η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από αταξία, ανομοιότητα και μη γραμμικές σχέσεις. Συνεπώς, τα βιολογικά και τα κοινωνικά συστήματα είναι ανοιχτά και κάθε προσπάθεια να μελετηθούν με όρους μηχανιστικούς είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η οξυδερκής όσο και προκλητική αυτή σκέψη επανατοποθετεί την επιστήμη και την ανθρωπότητα σ' έναν κόσμο αν-ισορροπίας, εξυπηρετώντας μια σπουδαία λειτουργία: "μας βοηθά" να δημιουργήσουμε νέα τάξη.

 • ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ,
  Humberto Maturana και Francisco Varela, 
  Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1992
  Το δέντρο της γνώσης
  Στο βιβλίο τους αυτό οι καθηγητές Maturana και Varela παρουσιάζουν μια ριζοσπαστική άποψη για τις ζωικές διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι αποκτούν γνώση του κόσμου που τους περιβάλλει. Με τη βοήθεια πλήθους εικόνων και παραδειγμάτων, υποστηρίζουν πως η γνώση αποτελεί μια ενεργό διαδικασία που έχει τις ρίζες της στη βιολογική μας δομή και με την οποία κυριολεκτικά δημιουργούμε τον κόσμο της εμπειρίας μας· εξετάζουν θέματα όπως η φύση της επιστημονικής εξήγησης, η οργάνωση των έμβιων όντων, η εξέλιξη, η γλώσσα και η ανάδυση της αυτοσυνείδησης.

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  Salvador Minuchin
  Ελληνικά Γράμματα

  Το βιβλίο Οικογένειες και οικογενειακή θεραπεία είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό έργο στο χώρο της οικογενειακής θεραπείας. Είναι ένα εγχειρίδιο ορόσημο, που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το έργο του δασκάλου της οικογενειακής θεραπείας και θεωρίας, αλλά και ένα εξαιρετικό βοήθημα για το σπουδαστή που εκπαιδεύεται στην οικογενειακή θεραπεία· ένα βιβλίο που θα τον ανταμείψει σε πολλά επίπεδα... Ο Minuchin σε αυτό το εύληπτο και συναρπαστικό βιβλίο έχει συνδέσει τις πιο περίπλοκες θεωρητικές προσεγγίσεις, παρουσιάζοντάς τες με ένα απλό και άμεσο τρόπο μέσα από τα διάφορα παραδείγματα που παραθέτει, επιτυγχάνοντας έτσι μια δημιουργική σύνθεση.

Το γενεόγραμμα είναι η απεικόνιση ενός οικογενειακού δέντρου, όπου αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειας και τις σχέσεις τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών γενεών, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και το βιώνουν ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας. Συνιστά λοιπόν, έναν χάρτη από τον οποίο ο ειδικός μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια που χαρτογραφείται. Το γενεόγραμμα, μέσω της καταγραφής προσωπικών αφηγήσεων και της γενικότερης πληροφόρησης που παρέχει, δεν αποτελεί μόνο σημαντικό μέσο θεραπευτικής παρέμβασης στον τομέα της ψυχολογίας, αλλά είναι εξίσου χρήσιμο και στον χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας.

Mέσα από μια αφήγηση συναρπαστική, η Χόφμαν ξετυλίγει μια ιστορία επιστημονική και συγχρόνως προσωπική και ερωτική, που μοιάζει με ιστορικό μυθιστόρημα, όπου ο λόγος της «ζωγραφισμένος με εικόνες» καταφέρνει να μεταπλάθει το επιστημονικό σε τρυφερή σχέση με τον αναγνώστη. Το βιβλίο περιγράφει την εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας, από τις απαρχές της, στα μέσα του εικοστού αιώνα, μέχρι τον καιρό της συγγραφής του. Η συγγραφέας συγκροτεί και συνδέει νοηματικά και ιστορικά τις θεωρίες και τις πρακτικές μιας προσέγγισης που λειτούργησε ανατρεπτικά στον τομέα της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας ευρύτερα, και που αποτελεί σήμερα ένα πλατιά διαδεδομένο και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο, ενώ σκιαγραφεί παράλληλα την προσωπική της πορεία μέσα σε αυτό. […] τα βιώματά της, άλλοτε αγωνιώδη και οδυνηρά, άλλοτε χαρούμενα και ανάλαφρα και άλλοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, […] συνυφαίνονται άρρηκτα με τα ιστορικά συμβάντα. […] Έτσι, το βιβλίο της δεν είναι απλώς η ιστορία της οικογενειακής θεραπείας, αλλά η μεταμοντέρνα εκδοχή της.


Η δημοσίευση του βιβλίου αυτού στα ελληνικά είναι ένα σημαντικό εκδοτικό γεγονός, αφού το παρόν αποτελεί βασικό έργο αναφοράς, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, και παρόλο που έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, παραμένει ένα διαχρονικό κείμενο, με αξιώματα που δύσκολα χάνουν την ισχύ τους. Τα οκτώ κεφάλαιά του συμπυκνώνουν με σαφή, πρωτότυπο, ζωντανό και κατανοητό τρόπο την πραγματολογική (συμπεριφορική) διάσταση της ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς και τις συνέπειές της στη συμπεριφορά και τις διαταραχές της. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται η ύπαρξη ενός μη τυποποιημένου ακόμη κώδικα, του οποίου οι κανόνες παρατηρούνται στην επιτυχή επικοινωνία, αλλά παραβιάζονται στη διαταραγμένη. Δίνεται το πλαίσιο αναφοράς, εισάγονται οι βασικές έννοιες και διατυπώνονται τα κεντρικά αξιώματα της επικοινωνίας καθώς και οι ενδεχόμενες παθολογίες της. Στη συνέχεια η επικοινωνία τοποθετείται στο πλαίσιο της συστημικής θεωρίας και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ αμέσως μετά εξετάζονται οι συνέπειες του παραδόξου στη συμπεριφορά και περιγράφονται οι θεραπευτικές εφαρμογές του. Τέλος, διατυπώνονται στοχασμοί για την επικοινωνία του ανθρώπου με την πραγματικότητα υπό την ευρύτερη έννοια. Μια σημαντική προσθήκη στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία του πεδίου της επικοινωνίας.
Η αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και των πάσης φύσεως κοινωνικών δομών με εσωτερική οργάνωση και ιεραρχία αποτελεί θέμα μέγιστης σπουδαιότητας για τις μεταβιομηχανικές κοινωνικές του 2000.
Είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά με το σημερινό τρόπο λειτουργίας ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Ωστόσο υπάρχει ελπίδα και επιστημονική πρόταση για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μας. Ας προσεγγίσουμε σφαιρικά την έννοια πληροφορία ως μια «μυριάδα από μηνύματα», που παράγουν με τη σειρά τους απαντήσεις- διεγέρσεις προς τις πρωταρχικές τους πήγες.

Δύο αναγνωρισμένοι διεθνώς οικογενειακοί θεραπευτές, ο Αύγουστος Νάπιερ και Καρλ Χουίτεκερ, σας καλούν στο γραφείο τους για να παρακολουθήσετε τη θεραπευτική περιπέτεια Μπράις. Πρόκειται για μια συνηθισμένη οικογένεια που αποτελείται από τον πατέρα Ντέιβιντ, δικηγόρο, την Κάρολιν, νοικοκυρά, αποξενωμένη από τον άνδρα της, εξοργισμένη με τα παιδιά τους, την Κλώντια, επαναστατημένη έφηβο στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, το νεαρό Ντόναλντ -«καλή η οικογένειά μου, δε λέω μόνο που …έχει τα χάλια της!»- και τη Λώρα, έξι χρονών, που καταλαβαίνει περισσότερα από τους μεγάλους.
Η οικογένεια σπαράζεται από ακατανόητες γι’ αυτή δυνάμεις, που μολαταύτα είναι πολύ συνηθισμένες και απειλούν με διάλυση πολλές οικογένειες σήμερα. Οι θεραπευτές συμβουλεύουν και καθοδηγούν για την ανακάλυψη του κρυμμένου εχθρού και την εξουδετέρωσή του. Και, συχνά, ύστερα από μερικές συγκλονιστικές σκηνές του οικογενειακού δράματος, κλείνουν για μια στιγμή την αυλαία, για να μας εξηγήσουν επιστημονικά, μα απλά, καταστάσεις, διεργασίες και αντιδράσεις, αλλά και τους λόγους για την ανεπάρκεια της παλιάς, καθιερωμένης ψυχαναλυτικής θεραπευτικής μεθόδου.

Το βασικό και προκλητικό μήνυμα του βιβλίου είναι ότι η οικογένεια, το φυτώριο και το καταφύγιό μας, που προσφέρει τα εφόδια και τις κατάλληλες συνθήκες για τη βιολογική και ψυχοκοινωνική επιβίωση και ανάπτυξη των μελών της, γίνεται ένας επικίνδυνος, βασανιστικός χώρος που αντί να δίνει χαρά, προστασία, υποστήριξη, κατανόηση και ζεστασιά, προκαλεί συναισθήματα θυμού, ενοχών, και συχνά αβάσταχτου πόνου. Ο τίτλος της αγγλικής έκδοσης “Families and How to Survive Them” (Οικογένειες και πώς να επιβιώνετε μέσα σ’αυτές) συμπυκνώνει αυτήν την αγωνία που κατατρέχει το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει αρχίσει πια να συνειδητοποιεί ότι για να γλιτώσει από τους μύριους κινδύνους μέσα στην ταραγμένη θάλασσα των οικογενειακών σχέσεων χρειάζεται να κατανοήσει τη θέση και το ρόλο του στο πλέγμα των οικογενειακών σχέσεων, να αποδεχθεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων, να μάθει να τα εκφράζει και να τα ελέγχει για να ξεφύγει από τις σειρήνες, τους Λαιστρυγόνες και τους κύκλωπες της σύγχρονης οδύσσειας που λέγεται οικογένεια.

Μετά την εξαιρετική επιτυχία παγκοσμίως του βιβλίου τους «Οικογένεια η Σύγχρονη Οδύσσεια» ο Robin Skynner και ο John Cleese επεκτείνουν την έρευνά τους με ένα άλλο πρωτότυπο και συναρπαστικό έργο τη «Ζωή, η Σύγχρονη Οδύσσεια». Στο πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, οι συγγραφείς εξετάζουν τι είναι πραγματικά υγιής συμπεριφορά εφαρμόζοντας τις αρχές της σύγχρονης έρευνας πάνω σε ποικίλους τομείς όπως τα οικονομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων, η θρησκεία, η ψυχιατρική, οι κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Το βιβλίο γραμμένο με τη μορφή διαλόγου μεταξύ των δύο συγγραφέων, είναι εύστοχο, ζωντανό και χιουμοριστικό. Η θεματολογία του προχωρεί πέρα από τη μελέτη του οικογενειακού κύκλου και καλύπτει τις σχέσεις που αναπτύσσονται έξω απ' αυτόν καθώς και τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα στα μέλη των κοινωνικών ομάδων.
Ο Dr. Napier στο ιδιαιτέρως εύγλωτο νέο βιβλίο του θέτει ένα ζωτικής σημασίας ερώτημα. Ποιες εσωτερικές δυνάμεις εμποδίζουν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες να πραγματοποιούν μια συζυγική σχέση που να χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από οικειότητα και ισοτιμία; Η επιλογή συντρόφου, οι κρίσεις που είναι κοινές σε όλους τους γάμους, ο πανικός πριν από τον γάμο, τα δύσκολα πρώτα χρόνια η γέννηση των παιδιών, η αναγνώρισή τους από το σπίτι. Ο Dr. Napier εξηγεί τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι ασυνείδητες συγκρούσεις της παιδικής μας ηλικίας είναι δυνατόν να εισβάλουν στην καθημερινή μας ζωή και να φορτίσουν τα καθημερινά με την αντήχησή τους. Από αυτό το γοητευτικό ταξίδι στο επίκεντρο της συζυγικής σχέσης μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις εσωτερικές δυνάμεις που μας δείχνουν το δρόμο προς την αλλαγή.

Πιστή στην πεποίθησή της ότι τα συγκροτημένα άτομα προέρχονται από αρμονικές και συγκροτημένες οικογένειες, η κορυφαία στο χώρο της οικογενειακής ψυχοθεραπείας Αμερικανίδα Βιρτζίνια Σατίρ εξηγεί στο βιβλίο αυτό την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και στο χαρακτήρα που διαμορφώνει μεγαλώνοντας κάθε παιδί.
Η συγγραφέας, με σαφή και κατανοητό τρόπο, εξετάζει βασικά θέματα της διάπλασης του ατόμου, των διαπροσωπικών σχέσεων και του κύκλου της ζωής (Αυτοεκτίμηση, Μορφές Επικοινωνίας, Οργάνωση της οικογένειας, Οικογένεια και κοινωνία, κ.ά.), ενώ σκιαγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας του μέλλοντος.
Καρπός πολύχρονης εμπειρίας και έρευνας στο χώρο της οικογενειακής θεραπείας, το "Πλάθοντας ανθρώπους", από το 1972 που πρωτοκυκλοφόρησε, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες.

Ο Σέπαρντ Ντέιβιντ Γκέλλερτ είναι διάσημος σ’ όλο τον κόσμο ψυχοθεραπευτής, που πάρα πολλές μελέτες του για την οικογενειακή θεραπεία, τη μελαγχολία, τους πονοκεφάλους, τις φοβίες, τα όνειρα κ. ά., έχουν δημοσιευτεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Το βιβλίο του «Όμοιος ομοίω…ζευγαρώνει» επήγασε από την επαγγελματική του διεισδυτικότητα και την πείρα που απόκτησε στη δουλειά του με άτομα, ομάδες ζευγάρια και οικογένειες. Με σοφία, αλλά και με τρόπο απλό και χιουμοριστικό και με ατελείωτη ποικιλία παραδειγμάτων από τη ζωή και από τα ιστορικά των ασθενών του, παρουσιάζει και αναλύει τα δυσλειτουργικά πλέγματα αντιδράσεων, όπου ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί παγιδευμένος.

Ο άνδρας μαθαίνει τι σημαίνει ανδρισμός πρωτίστως από τον πατέρα του. Αλλά γενεές ολόκληρες αγοριών, με πατέρες που δεν τους προσφέρουν αποδοχή και στοργή, μεγαλώνουν με πρότυπο υπερβολικούς και παραφουσκωμένους μύθους για τον ανδρισμό. Έχοντας την έμμονη ιδέα να γίνουν "πραγματικοί άνδρες", γίνονται υπεραρσενικοί, υπεραναπληρώνοντας μονίμως την έλλειψη ενός αληθινού μοντέλου για το ρόλο του άνδρα. Έτσι, το πιθανότερο είναι πως θα καταλήξουν ανίκανοι για μιαν αρμονική οικογενειακή ζωή.

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι άνδρες δυσκολεύονται να εμπλακούν σε ψυχοθεραπευτική διαδικασία, ότι αντιστέκονται, δεν συνεργάζονται και δεν έχουν συναισθήματα. Από τα ελάχιστα διαθέσιμα βιβλία που εξειδικεύονται στα ανδρικά ζητήματα φαίνεται να απουσιάζει ένα κεντρικός θεωρητικός στόχος. Τα βιβλία αυτά συνήθως έχουν έντονο ψυχαναλυτικό προσανατολισμό ή απλά δεν παρέχουν τις κατευθυντήριες αρχές που θα επιτρέψουν στον ειδικό να δουλέψει με τους άνδρες. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μοναδική και επίκαιρη έκδοση που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η αλλαγή είναι συχνά τόσο δύσκολη για έναν άνδρα. Παρέχει αναλυτικές κατευθυντήριες αρχές που βοηθούν τους άνδρες να φέρουν και να διατηρήσουν την αλλαγή στην προσωπική, οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή τους.

 • ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,
  Χάρις Κατάκη ,
  Εκδόσεις Κέδρος
Σ’ αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η χαοτική ενδοοικογενειακή συναλλαγή με βάση τα αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα ζωής που μπερδεύονται μέσα μας καθώς η κοινωνία μας περνάει αστραπιαία από το παραδοσιακό στο μετανεωτερικό στάδιο εξέλιξης.
«Τα άτομα δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τον εαυτό τους απέναντι στις αντιφατικές αντιλήψεις που συνυπάρχουν στο περιβάλλον τους. Οι εσωτερικές συγκρούσεις διοχετεύονται αναπόφευκτα στη συναλλαγή με τους άλλους και δημιουργούνται εμπλοκές στην επικοινωνία. Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις αυξάνουν την εσωτερική σύγχυση και ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται… Η κρίση που συγκλονίζει σήμερα τις ελληνικές οικογένειες άμεσα με τις αντιλήψεις που έχουμε για το ρόλο μας ως αντρών, γυναικών, συζύγων, παιδιών, συγγενών».

Μερικά μόλις βήματα από το ορόσημο του 2000, εφοδιασμένοι με μια αλήθεια που τοποθετεί την ευθύνη για το μέλλον στα χέρια μας, συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχουν αναλλοίωτες, a priori αντικειμενικές αλήθειες που καθορίζουν τη μοίρα μας, αλλά μόνο οι εναλλασσόμενες και συνεχώς αναθεωρούμενες αντιλήψεις και πεποιθήσεις που εμείς οι ίδιοι κατασκευάζουμε, στη συνέχεια τις απορρίπτουμε και τις αναδημιουργούμε μέσα από βιωμένες εμπειρίες.
Το αγωνιώδες ψάξιμο σιγά-σιγά κορυφώνεται καθώς διαισθανόμαστε ότι στα γνώριμα μονοπάτια δεν θα βρούμε το χάρτη και την πυξίδα που απεγνωσμένα αναζητάμε. Διαισθανόμαστε ότι τα προβλήματα, τα συμπτώματα –σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά- δεν οφείλονται σε δική μας ανικανότητα, ατυχία ή κάποιου είδους περιστασιακή εμπλοκή, αλλά αποτελούν μέρος της γενικότερης ασάφειας που επικρατεί.
Διαισθανόμαστε ότι είναι πλέον θέμα επιβίωσης να βρούμε τρόπο να καλλιεργήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, για να κατανοούμε τι γίνεται μέσα μας και γύρω μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενεργούμε αποτελεσματικά και κυρίως να αισθανόμαστε ότι η ζωή έχει νόημα.

Αναφέρεται στην εφαρμογή της συστημικής επιστήμης και προ­σέγγισης στην Ψυχιατρική και απο­τελεί ένα επιπλέον βήμα στην α­παρτίωση και σύνθεση της βιολο­γικής, της ψυχολογικής και της κοι­νωνικής προσέγγισης στην ψυχια­τρική αξιολόγηση και θεραπεία. Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων, όπως για­τρούς, βιολό­γους, ψυχολόγους, τους ασχολούμενους με την τεχνητή νοη­μοσύνη, ψυχιάτρους, επαγγελ­ματίες ψυχικής υγείας και βέβαια τους συστη­μικούς θεραπευτές και επι­στήμονες.

Η σιωπηλή γλώσσα έκφρασης των συναισθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τη γλώσσα τους σώματος, τα μη λεκτικά στοιχεία του λόγου, όπως και τα μηνύματα που εκπέμπονται από το προσωπικό περιβάλλον, αποτελεί την πλέον αρχέγονη, ισχυρή και οικουμενική μορφή επικοινωνίας, ειδικά στις συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την αισθητή εξασθένηση του συνειδητού ελέγχου. Η επαρκής κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του μη λεκτικού συστήματος επικοινωνίας αποτελεί την ασφαλέστερη προς τα αληθινά συναισθήματα και προς την ψυχή του ανθρώπου, και επομένως η ευαισθητοποίηση και η επιστημονική ενημέρωση στον τομέα της μη λεκτικής επικοινωνίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλους τους λειτουργούς της ψυχικής υγείας και για όσους ενδιαφέρονται και ερευνούν τα μυστικά της ανθρώπινης φύσης.

 • Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Επιμέλεια: Παναγιώτης Δ. Ασημάκης
  Εκδότης: Ασημάκης
Στο βιβλίο παρουσιάζεται μία επισκόπηση 14 εκπαιδευτικών προσεγγίσεων όπως εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οργανωτικά μέλη της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε)
Παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί:
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ινστιτούτο Ε.Ι.Ν.Α.
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης
ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κέντρο Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας
GESTALT ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Gestalt Foundation
FOCUSING ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνικό Κέντρο Focusing
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Άθυρμα
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΥΠΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης & Ψυχοθεραπείας
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Athens Synthesis Centre
Περιλαμβάνει επίσης:
Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας
Τους ιστοχώρους των οργανισμών εκπαίδευσης της Ε.Ε.Ψ.Ε.

Η αδικία που πληγώνει ανατρέχει στα επώδυνα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Αναζητάει τους όρους και τις συνθήκες που την παράγουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Καταγράφει τις προσδοκίες για την απάλειψή της, αλλά και τις επώδυνες ματαιώσεις στις συντροφικές σχέσεις. Επεξεργάζεται την εμφάνισή της στο εργασιακό περιβάλλον. Αναδεικνύει όμως τη δυνατότητα να μην ταυτιστεί η μοίρα του ανθρώπου με τα τραύματά του, γιατί κάτι τέτοιο θα οριζόταν ως μοιραία παράδοση στην κατάθλιψη.
Η αδικία που πληγώνει είναι μια κίνηση απεγκλωβισμού από τις μονοδιάστατες κατανοήσεις των κλινικών διαγνώσεων. Είναι μια αισιόδοξη θέαση, απόρροια μακρόχρονης κλινικής εργασίας με ανθρώπους που με αγωνία εμπιστεύτηκαν τα μυστικά της ψυχής τους στον θεραπευτή και την ίδια στιγμή που τούς κυριαρχούσε ο φόβος για την κλινική ματιά του, εκείνη ακριβώς τη στιγμή προκαλούσαν την απεριόριστη εκτίμησή τουhttp://www.elesyth.gr/%CE%97%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/tabid/632/Default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου